Love always wins!

Zojuist heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten besloten het homohuwelijk te legaliseren. Voorheen was dit het geval in 37 van de 50 staten. In 20 van deze staten was het homohuwelijk gelegaliseerd door het parlement of via een referendum, terwijl in 17 van de staten het homohuwelijk werd gelegaliseerd door de rechter. Het Hooggerechtshof had dus kunnen bepalen dat het homohuwelijk alleen werd gelegaliseerd in de 20 staten, maar nu is er huwelijksgelijkheid in de Verenigde Staten in z’n geheel. Fantastisch nieuws!

Het is nu tijd dat het homohuwelijk elders over de wereld wordt verspreid. Om te beginnen met Latijns-Amerika, de Europese Unie, Australië en sommige landen in Azië. In ieder geval deze dag een historische dag voor de LHBT-gemeenschap wereldwijd!

Europese solidariteit

Dit jaar neemt het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten twee belangrijke beslissingen: 1) is er een grondwettelijk recht voor koppels van gelijk geslacht om te mogen trouwen en 2) moeten staten huwelijken tussen twee paren van gelijk geslacht die in andere staten gesloten zijn, te erkennen. Als het Hooggerechtshof in meerderheid een bevestigend antwoord heeft op deze twee prangende vragen, wordt het homohuwelijk in alle staten van de VS opengesteld. De VS zouden hiermee het 18e land worden die met een niet-discriminerend burgerlijk huwelijk. Echter, mocht de meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof tegenstemmen, dan zullen sommige staten het opengestelde huwelijk wellicht terugdraaien. Gelukkig bepleit de federale regering in ieder geval voor de openstelling van het huwelijk in alle staten van de VS.

In de Europese Unie is de situatie helaas een stuk nijpender. In Litouwen is het verboden om in het openbaar over het homohuwelijk en over homo-ouderschap te praten, in Cyprus mogen homoseksuelen niet openlijk in het leger dienen en in Griekenland is de leeftijd waarop je als man seks mag hebben met een man is hoger dan de leeftijd waarop een vrouw seks mag hebben met een man of een vrouw. In 10 landen worden koppels van gelijk geslacht sowieso niet erkend (waarvan er overigens wel in 5 landen een voorstel is gedaan om relaties te erkennen) en in 20 landen is het burgerlijk huwelijk verboden voor paren van gelijk geslacht (waarvan er in 5 landen een voorstel is gedaan om dit open te stellen, maar er in 7 landen een constitutionele ban is op de openstelling).

De Europese Unie en de Raad van Europa hebben de macht om hier iets tegen te doen, zeker de Europese Unie. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verwerpt discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid:

Gelijkheid voor de wet: eenieder is gelijk voor de wet. (Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Titel III, Artikel 20)

Non-discriminatie: Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden. (Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Titel III, Artikel 21)

Ook al is de EU niet per se homofoob, homoseksualiteit wordt niet echt ondersteund door de Unie. Terwijl dit heel hard nodig is, en de wet hier zelfs goed toegang toe geeft. De Europese Commissie kan homorechten niet alleen stimuleren, maar ook afdwingen. Het minste wat ze kunnen doen, is naar de rechter stappen, het Hof van Justitie van de EU. Dit kunnen ze als Commissie doen, maar ook samen met individuele lidstaten.

De Europese Commissie moet in ieder geval onmiddellijk optreden tegen de anti-homopropagandawet in Litouwen. De Commissie heeft de middelen hiervoor, dus ze moet nu echt ingrijpen. Ook al staat de Commissie Litouwen dan tegen het hoofd, mensenrechten gaan voor. Ik begrijp dat er relatief weinig draagkracht is voor het homohuwelijk, voor adoptie door homostellen en misschien ook wel voor een partnerregistratie. Daarom is de allereerst prioriteit de anti-homopropagandawet van tafel halen en daarnaast acceptatie stimuleren. Dit laatste gebeurt nu deels al. De tweede prioriteit is het omzetten in wetgeving. Homorechten moeten vast worden gelegd in de wetgeving. En ook al laat je het huwelijk over aan de lidstaten, er moet wel een alternatief zijn met dezelfde rechten.

Gelukkig nemen lidstaten vaak zelf het initiatief. De nieuwe Griekse regering heeft beloofd dat er een partnerregistratie komt voor stellen van hetzelfde geslacht. Het Sloveense parlement heeft het homohuwelijk goedgekeurd. Er is helaas wel een verzoek tot een referendum hierover geblokkeerd, omdat het in strijd is met de fundamentele mensenrechten. Nu gaat het verzoek waarschijnlijk naar het Constitutioneel Hof, die bepaalt of er een referendum voor moet worden uitgeschreven of niet. Als dit gebeurd, moet ten minste de meerderheid van de kiezers en 20% van de kiesgerechtigden tegen het wetsvoorstel stemmen om het wetsvoorstel tegen te houden. In Slowakije wilden bepaalde groepen in de Grondwet laten opnemen dat het homohuwelijk, adoptie door homostellen en homo-voorlichting aan kinderen van wie de ouders dit niet willen, verboden zijn. De opkomst moest alleen hoger zijn dan 50%. De opkomst was echter 21,4%. Lang niet genoeg om de voorstellen geldigheid te geven.

Tot slot het Europees Parlement. Het Europees Parlement kent intergroups. Dit zijn informele groepen waarin wordt vergaderd over bepaalde onderwerpen. De grootst intergroup is de Intergroup on LGBT Rights. Deze intergroup maakt zich niet alleen sterk voor LHBT-rechten binnen de EU, maar ook daarbuiten. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze groep zo groot mogelijk is. Ik heb contact opgenomen met heel veel Europarlementariërs met het verzoek om toe te treden tot de intergroup. Met succes! Aan het begin van deze zittingsperiode had de intergroup 109 leden, waaronder ik geloof 17 ‘geheime’ leden. Nu heeft de groep 130 leden, waaronder 13 ‘geheime’ leden. Ik heb hiervoor voor mezelf een aantal doelen opgesteld. Ik wil:

  • Zoveel mogelijk leden uit de homovriendelijke Europese fracties (GUE/NGL, S&D, Greens/EFA, ALDE).
  • Zoveel mogelijk (homovriendelijke) leden uit overwegend homofobe Europese fracties (EPP, ECR, EFDD).
  • Zoveel mogelijk leden onder de ondertekenaars van de van ILGA-Europe.
  • Uit alle landen minimaal één (openbaar) lid. Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen en Roemenië hebben (nog) geen leden in de intergroup, maar ik denk dat zeker van Cyprus, Griekenland, Luxemburg en misschien ook nog wel van Tsjechië dit best mogelijk is.
  • Van elke homovriendelijke nationale fractie, minimaal één lid in de intergroup.

Met een sterke intergroup, maken we Europa weer een stukje homovriendelijker. En dat is hard nodig. Elke dag worden mensen geconfronteerd met homofobie. Hier moet een eind aan komen. En daarom hebben we de steun van de Europese Unie nodig.Homophobia has no place in Europe!

Eendracht maakt macht, ook in Europa

22 mei waren er Europese Parlementsverkiezingen in Nederland. Helaas is hier altijd weinig aandacht voor en gaan maar weinig mensen stemmen. Terwijl Europa toch heel belangrijk is. Dit komt niet alleen door de media, maar ook door de Europese politici. Zij laten zich nooit zien. Nou ja, de EU was pas belangrijk vanaf 20 maart, één dag na de gemeenteraadsverkiezingen.

De Europese uitslag is niet verkeerd. De socialistische/communistische fractie is gegroeid, de sociaaldemocratische fractie en de groene fractie zijn gelijk gebleven en de liberale fractie en de christendemocratische fractie hebben flink ingeleverd. De Griekse SYRIZA heeft flink gewonnen en ook hebben de dierenpartijen 2 zetels in het Europees Parlement. De Nederlandse uitslag daarentegen is niet zo rooskleurig. De Partij voor de Dieren heeft weliswaar een zetel gewonnen, maar dat is ook ongeveer het enige positieve aan de uitslag. Dankzij ons ondemocratische kiesstelsel, hebben het CDA en de PvdA meer zetels gewonnen dan hun concurrent, met minder stemmen. Ik begrijp dat dit zo werkt als men een lijstverbinding sluit, maar toch klopt het niet. Daarom ben ik voorstander van een ander kiesstelsel. Zeker omdat ons kiesstelsel in de verdeling van restzetels voorkeur geeft aan grote partijen. Ik pleit voor de enkelvoudig overdraagbare stem, waarbij de partijen moeten worden genummerd (niet alle partijen hoeven genummerd te worden). Hierbij wordt er gekeken naar de tweede keus van partijen die geen zetel wisten te bemachtigen. Maar ook in de verdeling van restzetels is dit systeem beter, aangezien het kijk naar alle tweede keuzes van de mensen die gestemd hebben op de partij. Op basis daarvan wordt dan de restzetel verdeeld. Bovendien zouden we moeten kunnen kiezen voor alle Europese kandidaten, niet alleen voor de Nederlandse. Dat is pas echt democratie.

Maar helaas, voor nu moet men zich aanpassen aan het huidige kiessysteem. Ik hoopte dat ook de beste partijen voor het Nederlandse deel van het Europese Parlement dit zouden doen, maar helaas. De SP en de Partij voor de Dieren gingen geen restzetel aan. Aangezien de Partij voor de Dieren een ‘volle’ zetel behaalde, kon ze meedingen met de restzetels. De SP en de Partij voor de Dieren hadden afzonderlijk niet genoeg stemmen voor een restzetel. Zouden ze dat wel hebben als ze een lijstverbinding waren aangegaan? Laten we het gaan berekenen. De kiesdeler is 182836,3846, de restzetelberekening is hier te vinden.

Restzetel 1

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.086.609 5 1086609 / 6 = 181.101,5
PvdA & GL 778.357 4 778357 / 5 = 155.671,4
D66 735.825 4 735825 / 5 = 147.165
SP & PvdD 658.333 3 658333 / 4 = 164.583,25
PVV 633.114 3 633114 / 4 = 158.278,5
VVD 571.176 3 571176 / 4 = 142.794
22

De eerste restzetel gaat naar CDA & CU/SGP.

Restzetel 2

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.086.609 6 1086609 / 7 = 155.229,8571
PvdA & GL 778.357 4 778357 / 5 = 155.671,4
D66 735.825 4 735825 / 5 = 147.165
SP & PvdD 658.333 3 658333 / 4 = 164.583,25
PVV 633.114 3 633114 / 4 = 158.278,5
VVD 571.176 3 571176 / 4 = 142.794
23

De tweede restzetel gaat naar SP & PvdD.

Restzetel 3

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.086.609 6 1086609 / 7 = 155.229,8571
PvdA & GL 778.357 4 778357 / 5 = 155.671,4
D66 735.825 4 735825 / 5 = 147.165
SP & PvdD 658.333 4 658333 / 5 = 131.666,6
PVV 633.114 3 633114 / 4 = 158.278,5
VVD 571.176 3 571176 / 4 = 142.794
24

De derde restzetel gaat naar PVV.

Restzetel 4

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.086.609 6 1086609 / 7 = 155.229,8571
PvdA & GL 778.357 4 778357 / 5 = 155.671,4
D66 735.825 4 735825 / 5 = 147.165
SP & PvdD 658.333 4 658333 / 5 = 131.666,6
PVV 633.114 4 633114 / 5 = 126.622,8
VVD 571.176 3 571176 / 4 = 142.794
25

De vierde (en laatste) restzetel gaat naar PvdA & GL.

Voor welke partij?
Het is nu natuurlijk nog wel de vraag of de SP of de Partij voor de Dieren de restzetel krijgt. Het CDA en CU/SGP leveren een zetel in. Gaat deze zetel ten koste van het CDA, of ten koste van CU/SGP? De restzetelverdeling binnen een lijstverbinding gaat volgens de methode van de grootste overschotten. Hier zijn de resultaten.

Partij Aantal stemmen Aantal volle zetels Overschot
SP 458079 2 458079 – (2 * 182836,3846) = 92.406,2308
PvdD 200.254 1 200254 – 182836,3846 = 17.417,6154

De gewonnen restzetel gaat dus naar de SP.

Partij Aantal stemmen Aantal volle zetels Overschot
CDA 721.766 3 721766 – (3 * 182836,3846) = 173.256,8462
CU/SGP 364.843 1 364843 – 182836,3846 = 182.006,6154

Zowel het CDA als CU/SGP krijgt er dus een zetel bij. Het CDA krijgt dus 4 zetels en CU/SGP 2. Aangezien het CDA in de werkelijke uitslag 5 zetels krijgt, verliest het CDA dus 1 zetel aan de SP.

Uitslag na verdeling restzetels

Partij Aantal zetels
D66 4
CDA 4
PVV 4
VVD 3
SP 3
PvdA 3
CU/SGP 2
GL 2
PvdD 2
26

Dus, als de twee partijen die ideologisch dicht bij elkaar staan, een lijstverbinding met elkaar waren aangegaan, had dit voordelig geweest. Dit had ervoor gezorgd dat de socialistische/communistische fractie met een extra zetel uit zou komen op 50 zetels, en dat de christendemocratische fractie een zetel zou moeten inleveren en uit zou komen op 220 zetels.

10% van de wereld leeft in een gebied met ‘homohuwelijk’

Op 1 januari leefde 9,8% van de wereld in een gebied waar het ‘homohuwelijk’* is gelegaliseerd.** In totaal leven ongeveer 700 miljoen mensen in een gebied waar het is gelegaliseerd, op een wereldbevolking van 7,138 miljard mensen. Vorig jaar ging het erg goed met de verspreiding van het ‘homohuwelijk’. In Nieuw-Zeeland, Uruguay, Frankrijk, Brazilië, Engeland en Wales werd het ‘homohuwelijk’ landelijk gelegaliseerd. Ongeveer 447,5 miljoen mensen leefden in een land/staat waarin het ‘homohuwelijk’ vorig jaar wed gelegaliseerd. Dat is fantastisch nieuws. Minder goed nieuws is natuurlijk dat Utah het ‘homohuwelijk’ weer ongedaan heeft gemaakt en dat onder andere in Nigeria en India homoseksualiteit (weer) strafbaar is.

Maar toch is er ook weer goed nieuws. Luxemburg heeft bekendgemaakt het ‘homohuwelijk’ binnenkort te legaliseren. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat het de goede kant op. Laten we hopen dat en strijden voor verdere verspreiding van het huwelijk. Dat kan best lukken. Laten we beginnen met alle landen van de Europese Unie (507,1 miljoen inwoners), Australië (22,3 miljoen), Taiwan (23,3 miljoen), Nepal (30,4 miljoen), Zwitserland (8 miljoen), Colombia (45,7 miljoen), Ecuador (15,4 miljoen), Chili (17,2 miljoen), Cuba (11,1 miljoen), Israël (7,7 miljoen), Andorra, San Marino, Liechtenstein, Groenland en Faeröer (samen bijna 0,3 miljoen) en alle staten van de Verenigde Staten (316,7 miljoen) en Mexico (116,2 miljoen).*** Bij elkaar is dat ongeveer 1.121,4 miljoen. Als we dat combineren met landen die al het ‘homohuwelijk’ hebben gelegaliseerd, kom je op een totale bevolking uit van 1.464,4 miljoen mensen. Dat zou 20,9% van de wereldbevolking zijn. Dat is al het dubbele van het huidige aantal. Voorlopig is dit een toekomstdroom, maar het ‘homohuwelijk’ verspreidt zich razendsnel.

In mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Het is belangrijk dat de partijen die voor uitbreiding van het ‘homohuwelijk’ zijn, zoveel mogelijk zetels krijgen in het Europees Parlement. Helaas is geen van de Nederlandse partijen van mening dat het ‘homohuwelijk’ moet worden gelegaliseerd in de hele EU. Althans, de meeste partijen willen dat wil, maar niet door de EU opgelegd. De nationale parlementen moeten het initiatief nemen en goedkeuren. De meeste partijen vinden overigens wel dat alle lidstaten van de EU het ‘homohuwelijk’ moeten erkennen. Dat wil zeggen dat een getrouwd paar van gelijk geslacht in de hele EU dezelfde rechten krijgt als een getrouwd paar van ongelijk geslacht. Volgens de partijprogramma’s zijn vóór erkenning van het huwelijk: SP, PvdA, VVD en GroenLinks. 50PLUS en CDA hebben er niks in hun verkiezingsprogramma over instaan. Partij voor de Dieren, PVV en ChristenUnie/SGP hebben nog geen Europees verkiezingsprogramma. Ik verwacht dat van deze drie alleen Partij voor de Dieren vóór is, aangezien de partij in 2009 ook al hiervoor pleitte. Een klein tijdje geleden werd er ook gestemd over het rapport Lunacek betreffende homofobie. Veel parlementariërs stemden voor. Degenen die niet voor stemden: ChristenUnie, SGP, PVV, Artikel 50 (Daniël van der Stoep) en Toine Manders (tot 2013 VVD, tegenwoordig onafhankelijk, in 2014 lijsttrekker voor 50PLUS). Het is belangrijk dat Europa er voor de mensenrechten is, daarom wil ik iedereen oproepen om naar de stembus te gaan! Ik wens de partijen, en in het bijzonder de Partij voor de Dieren, erg veel succes!

*Huwelijk voor paren van gelijk geslacht
**Bron: Gay Star News
***Gemeten in juli 2013

DOMA is dead!

20130627-213032.jpg

Gisteren kregen we het nieuws te horen dat zowel de Defense of Marriage Act als Proposition 8 ongrondwettelijk verklaard zijn. Dit is fantastisch nieuws voor de Amerikaanse homoseksuelen. Het huwelijk van homostellen worden nu eindelijk erkend door de federale overheid. Daarnaast mag Californië het homohuwelijk niet verbieden.

Ergens hadden we allemaal gehoopt op de ‘big win’: DOMA en Prop. 8 zouden ongrondwettelijk worden verklaard en in de hele VS zou het homohuwelijk gelegaliseerd worden. Het is toch de ‘narrower win’ geworden: alleen DOMA en Prop. 8 zijn ongrondwettelijk verklaard. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant is dit een mooie overwinning. Nu is het de taak aan homogezinden om te zorgen dat het homohuwelijk in ieder geval in elke staat wordt erkend. Dat houdt in dat de staten elkaars huwelijken erkennen, maar dat er nog niet in elke staat homostellen kunnen trouwen. En de volgende stap is natuurlijk het legaliseren van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in de hele VS. Dit is nog maar het begin van de strijd voor gelijkheid. Ik zou jullie daarom nog steeds op willen roepen om gratis lid te worden van All Out en Human Rights Campaign.

Congratulations, United States of America!

De opmars van het homohuwelijk

sp1
Hoe donkerder blauw, hoe beter het met homorechten is gesteld (donkerblauw = homohuwelijk toegestaan). Hoe donkerder rood, hoe slechter het met homorechten is gesteld (donkerrood = doodstraf op homoseksualiteit). Het homohuwelijk is momenteel toegestaan in Nederland, België, Spanje, Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Argentinië, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Uruguay, Frankrijk en Brazilië, in de staten Mexico-Stad en Quintana Roo (Mexico) en in Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York, Washington, Maryland, Maine, District of Columbia, Delaware, Rhode Island en Minnesota (VS).

Het homohuwelijk doet het goed de laatste tijd. Afgelopen maanden hebben Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Brazilië, Uruguay, Minnesota, Delaware en Rhode Island (VS) het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht opengesteld. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Dit betekent dat steeds meer landen en steeds meer staten mensenrechten gaan erkennen.

Maar dit is niet het enige. Want in Engeland, Wales, Schotland, Luxemburg en Nepal worden wetsvoorstellen hierover in behandeling genomen, in Ierland wordt er binnenkort een referendum uitgeschreven over het homohuwelijk. En als ik zo naar de peilingen kijk, zal het huwelijk na de volgende Bondsdagverkiezingen in Duitsland worden opengesteld. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Het homohuwelijk is bij uitstek het exportproduct, waar Nederland het meest trots op kan zijn.

In 2006 al, was er een grote minderheid (44%) in de EU voor openstelling van het huwelijk van paren van gelijk geslacht. In Nederland (82%), Zweden (71%), Denemarken (69%), België (62%), Luxemburg (58%), Spanje (56%), Duitsland (52%) en Tsjechië (52%) was er toen al een meerderheid van de bevolking vóór openstelling van het huwelijk. In Oostenrijk (49%), Frankrijk (48%), het Verenigd Koninkrijk (46%), Finland (45%) en Ierland (41%) was er al een ruime minderheid voorstander van het homohuwelijk. Dat is was in 2006.

Aangezien er volgens peilingen in 2012 bijna 70% van de bevolking van Frankrijk en in 2011 ruim 60% van de bevolking van Ierland voorstander was van het homohuwelijk, gaan we er van uit dat landen die in 2006 een percentage van boven de 40% behaalden, daar nu een meerderheid van de bevolking voorstander is. En aangezien er in 2012 volgens peilingen 44% van de Italianen voorstander wa van het homohuwelijk, terwijl dit in 2006 31% was (Italië kwam in de peilingen van 2006 direct onder Ierland), gaan we ervan uit dat er in de landen die in 2006 een score onder de 40% behaalden, de meerderheid nog geen voorstander van het homohuwelijk is (behalve Portugal). Met dat gegeven kunnen we dus stellen dat er nu 7 landen in de EU zijn waar de meerderheid voorstander is van het homohuwelijk, maar waar het homohuwelijk nog niet is ingevoerd. Namelijk Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, het Verenigd Koningkrijk, Finland en Ierland. Een aantal landen hiervan hebben al een stap in de goede richting gezet en ik hoop dat in deze landen het huwelijk snel zal worden opengesteld.

Zoals bekend ben ik groot voorstander van een Europees homohuwelijk. Een van de eisen om lid te kunnen worden van de EU zou moeten dat het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht opgesteld zou moeten worden en dat twee personen van gelijk geslacht kinderen mogen adopteren. Sowieso zouden alle lidstaten financiële en familierechtelijke gelijkstelling moeten geven aan personen van gelijk geslacht.

Tegelijkertijd ben ik wel kritisch tegenover Europa. De EU is heel goed, we moeten er absoluut lid van blijven. Maar het is belachelijk dat de EU ook de macht wil over ons privatiseringsbeleid. Dat bepalen we zelf wel. Bovendien wil de Europese Commissie zelfs aan lidstaten opleggen om waterbedrijven te privatiseren. Terwijl we uit ervaring weten dat de waterkwaliteit verslechterd, de waterprijs vier keer hoger wordt en als je het niet meer kan betalen, je gemakkelijk afgesloten wordt. Bovendien gaan de waterbedrijven ook voor een koopje weg, omdat bedrijven weten de overheid toch verplicht is om ze te verkopen. Daarnaast is ook één Verenigde Staten van Europa naar mijn mening geen goed idee. Samenwerking is fantastisch, maar geen Europese superstaat. Zelf heb ik op zich geen problemen met een Europese Grondwet, maar ik wil geen verenigde Staten van Europa, dus daarom zou ik ook hebben tegengestemd bij het referendum.

Nu zijn er in Nederland vier Europakritische partijen die kans maken om in het Europese Parlement te komen: SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP. Aangezien de ChristenUnie en de SGP ver van mij afstaan, zou ik nooit op deze partijen stemmen. Dus dan blijven SP en Partij voor de Dieren over. En eerlijk gezegd, ik weet nog niet zo goed wat ik ga stemmen volgend jaar. SP ligt meer voor de hand, aangezien ik graag een sociaal Europa zou zien, maar de Partij voor de Dieren komt ervoor uit dat ze voorstander zijn van het Europese homohuwelijk. Van de SP is het standpunt hierover nog onduidelijk. Ik heb de SP hiernaar gevraagd en hoop hier binnenkort antwoord te krijgen. Ik zal het standpunt hierover meenemen in mijn stem, ik hoop van harte dat de SP ook voorstander is van het Europese homohuwelijk. Uiteraard blijf ik voorstander van een lijstverbinding tussen de SP en de Partij voor de Dieren.

Onderzoek lijstverbinding SP & PvdD bij Europese Parlementsverkiezingen

De SP en de Partij voor de Dieren hebben, als het over de EU gaat, ongeveer hetzelfde gedachtegoed: samenwerking is goed, maar ook minder bemoeienis van de EU. Zowel de SP als de Partij voor de Dieren zijn vóór Europa, maar ze zijn ook Europa-kritisch. Sinds de Europese Parlementsverkiezingen heeft de SP 2 zetels en de Partij voor de Dieren helaas nog geen. Maar hoeveel zetels zouden de partijen hebben als ze een lijstverbinding zouden hebben? En van welke lijst zou dat ten koste gaan? Tijd voor een onderzoek. De berekening van de restzetels vind je hier. De gegevens van het aantal stemmen vind je hier.

De eerste restzetel

Lijst Aantal stemmen Aantal volle zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.223.773 6 1223773 / 7 = 174.825
VVD & D66 1.034.065 5 1034065 / 6 = 172.344
PvdA & GL 952.711 5 952711 / 6 = 158.785
PVV 722.746 3 722746 / 4 = 180.687
SP & PvdD 481.004 2 481004 / 3 = 160.335
21

De eerste restzetel gaat naar de PVV.

De tweede restzetel

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.223.773 6 1223773 / 7 = 174.825
VVD & D66 1.034.065 5 1034065 / 6 = 172.344
PvdA & GL 952.711 5 952711 / 6 = 158.785
PVV 722.746 4 722746 / 5 = 144.549
SP & PvdD 481.004 2 481004 / 3 = 160.335
22

De tweede restzetel gaat naar CDA & CU/SGP.

De derde restzetel

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.223.773 7 1223773 / 8 = 152.972
VVD & D66 1.034.065 5 1034065 / 6 = 172.344
PvdA & GL 952.711 5 952711 / 6 = 158.785
PVV 722.746 4 722746 / 5 = 144.549
SP & PvdD 481.004 2 481004 / 3 = 160.335
23

De derde restzetel gaat naar VVD & D66.

De vierde (en laatste) restzetel

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.223.773 7 1223773 / 8 = 152.972
VVD & D66 1.034.065 6 1034065 / 7 = 147.723
PvdA & GL 952.711 5 952711 / 6 = 158.785
PVV 722.746 4 722746 / 5 = 144.549
SP & PvdD 481.004 2 481004 / 3 = 160.335
24

De vierde restzetel gaat naar SP & PvdD.

Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon
Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, kreeg Nederland een 26e zetel in het Europese Parlement. In de werkelijkheid is deze zetel naar de PVV gegaan, maar naar welke lijst zou de zetel toegaan als de SP en de Partij voor de Dieren een lijstverbinding hadden?

Lijst Aantal stemmen Aantal zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
CDA & CU/SGP 1.223.773 7 1223773 / 8 = 152.972
VVD & D66 1.034.065 6 1034065 / 7 = 147.723
PvdA & GL 952.711 5 952711 / 6 = 158.785
PVV 722.746 4 722746 / 5 = 144.549
SP & PvdD 481.004 3 481004 / 4 = 120.251
25

De 26e zetel gaat naar PvdA & GL.

Restzetel voor SP of PvdD?
Als de SP en de Partij voor de Dieren een lijstverbinding hadden gehad, hadden ze nu één restzetel in het Europese Parlement. Dan is de vraag of de restzetel naar de SP of naar de Partij voor de Dieren gaat.

Partij Aantal stemmen Aantal volle zetels Gemiddeld aantal stemmen per zetel bij zetels +1
SP 323.269 2 323269 / 3 = 107.756
PvdD 157.735 0 157735 / 1 = 157.735

De restzetel gaat naar de Partij voor de Dieren.

Conclusie
Als de SP en de Partij voor de Dieren een lijstverbinding zouden hebben, zou de Partij voor de Dieren dus één zetel krijgen en daarmee in het Europese Parlement komen. Maar dat is niet het enige, als de lijstverbinding er was geweest, was de restzetel in eerste instantie dus niet naar PvdA & GL gegaan en later, na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, zou de PVV de zetel dus niet krijgen. Kortom, het heeft ontzettend veel voordelen. Daarom zal ik ook bij de volgende verkiezingen, in 2014, pleiten voor een lijstverbinding tussen de SP en de Partij voor de Dieren.

Toch klopt dit niet helemaal. Een partij die bij de Tweede kamerverkiezingen of bij de Europese Parlementsverkiezingen niet op zichzelf de kiesdeler (één zetel) haalt, doet niet mee aan de verdeling van de restzetels en wordt dus niet meegenomen in een lijstverbinding.

Wat vindt 50PLUS van de studiefinanciering?

Zoals iedereen weet, komt 50PLUS op voor de belangen van ouderen. Als je hun website bekijkt, vind je daarom ook bijna geen standpunten over andere zaken. En aangezien het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer zoekt om een ‘sociaal’ leenstelsel in te voeren, zoekt ze samenwerking met andere partijen. D66 heeft het kabinet in ieder geval achter zich. GroenLinks leek eerste een goede partner, maar het kabinet vindt het leenstelsel zoals GroenLinks het wil, ‘te’ sociaal. Oorspronkelijk zijn de SP, de Partij voor de Dieren, de PVV, het CDA, de ChristenUnie en de SGP tegen het ‘sociaal’ leenstelsel, maar de SGP heeft aangegeven wel tot een compromis te willen komen. Het kabinet hoopt nu op een meerderheid van VVD, PvdA, D66, SGP, 50PLUS en OSF (de Onafhankelijke Senaatsfractie, een samenwerkingsverband van lokale partijen). Omdat 50PLUS nogal vage standpunten heeft als het niet over ouderen gaat, heb ik om opheldering gevraagd.

Beste meneer, mevrouw,

Ik ben Thimo, 17 jaar en ik wil volgend jaar gaan studeren aan de universiteit.
Nu zijn er plannen voor een leenstelsel in plaats van studiefinanciering, en ik heb vandaag tot mijn grote verbazing vernomen dat nu ook de SGP en misschien 50PLUS en OSF van plan zijn hieraan mee te doen (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3394404/2013/02/15/50PLUS-verdeeld-over-leenstelsel.dhtml).
Mijn vraag is: klopt dit? Ben u bereid om het leenstelsel te steunen in de Eerste Kamer?

ik wil u vragen na te denken over de consequenties hiervan.
Veel studenten (zonder rijke ouders) zullen hierdoor niet meer gaan studeren.
50PLUS is bij uitstek de partij die de studiefinanciering zou moeten steunen.
Veel ouderen hebben nooit de kans gekregen om te gaan studeren, dat betreur ik ten zeerste.
Maar waarom zou u dan de studenten van de toekomst wel tegenhouden om te gaan studeren?

Graag hoor ik uw kant van het verhaal, maar nog liever hoor ik dat u de studiefinanciering steunt en dat u het leenstelsel afwijst.

Met vriendelijke groet,
Thimo

——————————————————————————————————————–

Beste Thimo,

Hartelijk dank voor je bericht. We willen graag reageren. Ons Kamerlid Norbert Klein heeft via een artikel op onze website ons standpunt verwoord: http://www.50pluspartij.nl/50plus/index.php/archief-50plus/9-nieuws/248-mediawijsheid-moet-deel-zijn-van-onderwijsbeleid

Kort gezegd is 50Plus tegen het huidige plan van het kabinet, echter het we vinden dat het socialer kan. Meer uitleg staat in het artikel.

We hopen je voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Namens Henk Krol

Kunnen wij rekenen op GroenLinks ?

Dit kabinet wil keihard bezuinigen op onze kenniseconomie. Dit doet ze door niet alleen te zorgen dat de studiefinanciering wordt omgezet in een ‘sociaal’ leenstelsel, ook wil de minister de OV-studentenkaart omzetten in een 40%-kortingskaart. Een doodsteek voor de student zonder rijke ouders, zeker als de student liever verder weg gaat studeren. Aangezien er zowel in de Tweede, als in de Eerste Kamer een meerderheid is voor het ‘sociaal’ leenstelsel, zal dit er wellicht doorkomen. Gelukkig hebben de VVD en de Pvda geen meerderheid in de Eerste Kamer (ook niet als D66 ze in dit geval steunt), daarom hopen ze op de steun van GroenLinks (die zelf ook voor een ‘sociaal’ leenstelsel is). GroenLinks wil het alleen een stuk socialer. Hierover heb ik een brief gestuurd: Houdt GroenLinks haar woord?

Beste meneer, mevrouw,

Dit kabinet wil een sociaal leenstelsel invoeren. Naast de afschaffing van de studiefinanciering willen ze ook dat studenten voortaan zelf een groot deel van hun OV-kosten zelf gaan betalen. Gelukkig hebben de VVD en de PvdA (en D66) geen meerderheid in de Eerste Kamer. GroenLinks kan wel voor die meerderheid zorgen, en daarom neem ik contact met u op.

Door deze plannen zullen er minder studenten komen, dat mag niet de bedoeling zijn. Daarnaast zullen door de afschaffing van de OV-kaart studenten sneller voor een universiteit dichtbij huis kiezen en zullen bijvoorbeeld de technische universiteiten daar last van ondervinden. Veel studenten (en hun ouders) zullen veel geld moeten lenen om een studie te gaan doen die ze daadwerkelijk willen. Deze plannen zullen de kenniseconomie aantasten, en dat is het laatste wat we willen.

Ik wil u vragen om niet af te wijken van uw huidige standpunt over het sociaal leenstelsel. U kunt zorgen voor beter onderwijs, hogere aanvullende beurzen, lager collegegeld en het behouden van de OV-kaart. Maar daarvoor wilt u uw poot wel stijf houden. Maak alstublieft geen compromissen ten koste van de studenten, maar blijf bij uw standpunt.

Dank u wel!

Met vriendelijke groet,
Thimo

——————————————————————————————————————–

Beste Thimo,

Hartelijk bedankt voor uw e-mail aan GroenLinks. We zijn blij dat u de moeite hebt genomen om onze fractie te schrijven.

U vraagt ons om niet af te wijken van ons huidige standpunt over het sociaal leenstelsel. Ik kan u verzekeren dat wij dit niet zullen doen. Wij zullen inderdaad blijven vasthouden aan onze criteria: lager collegegeld, hogere aanvullende beurs, meer investeren in kwaliteit en het behoud van de ov-kaart.

Dank voor uw positieve reactie en u kunt op ons rekenen.

Met vriendelijke groet,

Meike Hellevoort
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Waarom stemde de SP tegen vergoedingen transgenders?

De Tweede Kamer stemde 20 december tegen een voorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra om de behandeling van secundaire geslachtskenmerken voor transgenders weer te vergoeden. Alleen D66, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren (samen goed voor 20 zetels) stemden voor het voorstel. Dit terwijl VVD, PvdA, CDA en SP op GayVote.nl (stelling E) nog aangaven een dergelijk voorstel te steunen. Reden genoeg om de kant van het verhaal van de SP te horen.

Geachte heer, mevrouw,

Laatst zag ik op de site van het COC (http://www.coc.nl/algemeen/kamer-stemt-tegen-vergoedingen-transgenders) dat de SP tegen het wetsvoorstel voor vergoeding van de behandeling van secundaire geslachtskenmerken voor transgenders heeft gestemd. Maar u heeft wel aan GayVote (http://www.gayvote.nl/index.php?page=tkv12standpunten#transgenders) gemeld dat u vóór de vergoeding bent.

Mijn vraag aan u is: waarom heeft u tegen het wetsvoorstel gestemd? Ik hoopte van de Socialistische Partij dat ze ook solidair zou zijn aan trangenders, maar het lijkt erop dat dit niet het geval is. Daarom zou ik graag uw kant van het verhaal willen horen.

Met vriendelijke groet,
Thimo

——————————————————————————————————————–

Geachte Thimo,

Bedankt voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Allereerst mijn excuses voor de late beantwoording van uw mail.

de SP heeft tegen dit amendement gestemd omdat we de wijze van financieren niet goed vinden en waar het geld gehaald wordt ook niet. Wij zijn voor het financieren van deze zorg via de basisverzekering, zo organiseer je dat iedereen er recht op heeft (bijvoorbeeld ook mensen met een genetische afwijking en daardoor afwezige borstgroei is).

Ik hoop met dit bericht jouw interpretatie over ?in de steek laten? recht te zetten, dat is geenszins het geval. De voorstelde oplossing via een fonds en de wijze waarop het gefinancieerd wordt, is volgens ons niet de juiste wijze.

Met vriendelijke groet,
Eelco Eikenaar
Medewerker SP Tweede Kamerfractie